پاورپوینت تاریخچه و تعریف اپیدمیولوژی

پاورپوینت تاریخچه و تعریف اپیدمیولوژی

پاورپوینت تاریخچه و تعریف اپیدمیولوژی

پاورپوینت تاریخچه و تعریف اپیدمیولوژی

 

22اسلاید

 

اهداف

در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان، دانش کافی در زمینه موضوعات ذیل را کسب نمایند:

 

.1تاریخچه اپیدمیولوژی
دسته:

پاورپوینت تاریخچه و تعریف اپیدمیولوژی

خرید آنلاین