پاورپوینت متغيرها Variables

پاورپوینت متغيرها Variables

پاورپوینت متغيرها Variables

پاورپوینت متغيرها Variables

 

 

21اسلاید

متغیر:

مشخصه یک فرد، چیز ویا پدیده ای که قابل اندازه گیری است و می تواند مقادیر مختلفی بپذیرد

متغير فاکتوري است که تغيير مي کند و قابل اندازه گيري است.

 

مثال: بررسي ميانگين قند خون مردم شهر تهران

  متغير؟

  مقدار قند خون

• سوال: آيا در مطالعه فوق محل سكونت (سكونت در تهران و يا خارج از آن) يك متغير است؟
دسته:

پاورپوینت متغيرها Variables

خرید آنلاین