پاورپوینت معاینه بینی، دهان و حلق

پاورپوینت معاینه بینی، دهان و حلق

پاورپوینت معاینه بینی، دهان و حلق

پاورپوینت معاینه بینی، دهان و حلق

 

44اسلایدهمراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی

بینی

بررسی از نظر شکل، اندازه، رنگ پوست، تغییر شکل و التهاب، لرزش و ترشح
دسته:

پاورپوینت معاینه بینی، دهان و حلق

خرید آنلاین